HAVE A GREAT INDEPENDENS DAY

*********.–,_
********[‘****’\.
*********\*******`”|
*********|*********,]
**********`._******].
************|*****\
**********_/*******-‘\
*********,’**********,’
*******_/’**********\*********************,….__
**|–”**************’-;_********|\*****/******.,’
***\**********************`–.__,’_*’—-*****,-‘
***`\******** 15th August ********\`-‘\__****,|
,–;/ ********************************/*****.|*,/
\__*** HAPPY INDEPENDENCE DAY *’|****/**/*
**./**_-,*************************_|***
**\__/*/************************,/********”
*******|**********************_/
*******|********************,/
*******\******************/
********|**************/.-‘
*********\***********_/
**********|*********/
***********|********|
******.****|********|
******;*****\*******/
******’******|*****|
*************\****_|
**************\_,/
Is Bharat Ke Tirange Ko Kabhi Bhi Mat Jhukne Dena
“JAY HIND‘”
HAVE A GREAT INDEPENDENS DAY
~~Feel PROUD 2 B AN INDIAN~~

Bharat Ek Jagmagata Sitara Hai, Independence Day SMS

Mat DeKhana Hume Ghur ke, Khud Hi Jal Jaoge,
Na Pak Kisi Irado se, Khud Jalil Ho jaoge,
Tu Lakh Koshish KarLey, a Padousi Dushman,
Par Hum sabhi me Bhai Chara Hai,
Najar Uthake Dekh Jara,
Mera Bharat Ek “JAGAMAGATA SITARA” Hai,
“HAPPY INDEPENDENCE DAY”
“I PROUD TO BE INDIAN”